Submenu

Gaan we helemaal opnieuw beleid maken voor de fysieke leefomgeving?

30 keer bekeken

We gaan natuurlijk niet helemaal opnieuw beginnen. Het idee is dat bestaande beleidsambities, die passen binnen de Toekomstvisie 2025 van Nieuwegein en samen met de stad zijn ontwikkeld, zoveel mogelijk meegaan in de omgevingsvisie. We gaan dus niet overal nieuw beleid voor maken. Zo zullen de uitgangspunten van de huidige woonvisie en het groenstructuurplan gewoon meegenomen worden in de omgevingsvisie.

Cookie-instellingen