Submenu

Waar ligt de ruimte om nieuw beleid te maken?

31 keer bekeken

Maar we willen ook met u op zoek naar nieuwe opgaven. Zo willen we met u in beeld brengen waar kansen liggen. Waar zit het huidige beleid misschien ontwikkelingen in de weg en hoe zouden we zaken slimmer of meer in samenhang kunnen regelen? De Omgevingswet biedt op een aantal thema’s (zoals lucht en geluid) nieuwe beleidsruimte (er zijn wel landelijke en Europese ondergrenzen). Ook actuele maatschappelijke trends in Nieuwegein en omgeving kunnen leiden tot nieuwe kansen en opgaven. Deze thema’s brengen we in beeld, zodat de gemeenteraad keuzes kan maken hoe we hier mee om willen gaan.

Cookie-instellingen