Submenu

Wat is het omgevingsplan?

42 keer bekeken

In het omgevingsplan wordt het beleid uit de omgevingsvisie vertaald in regels. Aan deze regels worden vervolgens aanvragen om omgevingsvergunning getoetst.

In het omgevingsplan worden alle regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen. Denkt u aan  regels voor bouwen, monumenten, het kappen van bomen, aanleg van uitwegen en het gebruik van de openbare ruimte. Dit zijn regels die de gemeente momenteel in haar bestemmingsplannen regelt, maar ook een aantal regels uit gemeentelijke verordeningen zoals de Bomenverordening. Voor de gehele gemeente stellen we één omgevingsplan op. Daardoor kunt u in één plan alle regels voor de fysieke leefomgeving zien.

Cookie-instellingen