Submenu

Wat is het verschil tussen een omgevingsplan en de huidige bestemmingsplannen?

47 keer bekeken

De gemeente gaat over van meerdere bestemmingsplannen naar één omgevingsplan. In een omgevingsplan kunnen regels over veel meer onderwerpen worden geregeld dan in een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan ziet u alleen regels over wat ruimtelijke toegestaan is in een gebied. Denkt u aan regels over bouwen en de bestemming van uw perceel. In een omgevingsplan mogen ook regels worden opgenomen over het gebruik van de openbare ruimte, geluidsnormen, duurzaamheid en welstand. Deze regels zijn nu nog opgenomen in gemeentelijke verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Algemene plaatselijke verordening. Het omgevingsplan is daarmee het totaal aan regels die gelden voor de omgeving  en dus breder dan het bestemmingsplan.

Cookie-instellingen