Submenu

Wat verandert er voor u met de Omgevingswet?

52 keer bekeken

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Met deze wet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en verandert ook de verhouding tussen gemeenten en inwoners: de initiatiefnemer krijgt meer verantwoordelijkheid in het organiseren van (participatie bij) zijn eigen initiatief. En overheden moeten integraal, minder planmatig en met meer regelruimte de initiatiefnemer faciliteren in plaats van controleren. Het beschermen en benutten van de leefomgeving moet zo op een andere manier dan tot nu toe vorm krijgen. Dit vergt zowel van inwoners en ondernemers als de overheid een andere manier van denken en (samen)werken.

De Omgevingswet gaat in de kern om vier verbeteringen:

  • Van een wirwar aan regels naar overzicht en eenvoud.
  • De leefomgeving staat centraal. Met meerder teams werken we aan wensen en vraagstukken uit de samenleving.
  • Ruimte voor maatwerk. Van ‘mag het wel?’ naar ‘is het een goed idee?.’
  • Een snellere en betere besluitvorming.

Cookie-instellingen