School- en sportgebouwen

Wie zijn er bij betrokken?

Beslissers:

  • Bestuurders van de Willem Alexanderschool (stichting Fluenta). Zij zijn verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie van het schoolgebouw.
  • Gemeentebestuur heeft het schoolgebouw in eigendom en is verantwoordelijk voor nieuwbouw.
  • Voor de locatie Schippersinternaat: stichting Meander, de eigenaar van het Schippersinternaat.

Adviesrecht:

  • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van de scholen

Inspraak:

  • Kinderen/ouders/personeel van de Willem Alexanderschool
  • Huidige gebruikers van gymzaal de Pinguïn (o.a. Moveo)
  • Kinderen/ouders/personeel Kinderopvang Kind & Co
  • Wijkplatform Vreeswijk, alle wijkbewoners en direct omwonenden Koninginnelaan, Julianaweg, Emmalaan en Industrieweg