School- en sportgebouwen

Fase 2: Ideevorming

2.1 Verkennen kansen en knelpunten per wijk en locatie

Tijdens twee wijkgesprekken is met alle betrokkenen besproken wat de samenvoeging van beide scholen in één multifunctioneel gebouw betekent voor de wijk. Met elkaar zijn de kansen en knelpunten van de locatie Julianaweg en de locatie Schippersinternaat aan de Industrieweg/ Nieuwe Kerkweg in beeld gebracht.

Activiteiten:

  • 15 september 2016: 1e wijkgesprek in Vreeswijk
  • 31 oktober 2016: 2e wijkgesprek in Vreeswijk

Documenten:

2.2 Beoordelen van kansen en knelpunten per locatie

Op basis van alle reacties tijdens de wijkbijeenkomsten is een lijst met criteria opgesteld waaraan de locaties getoetst zijn. Deze heeft geleid tot een voorstel op welke locatie het multifunctionele gebouw het beste kan komen. Alle partijen vinden de locatie Industrieweg het meest geschikt. Als de partijen overeenstemming bereiken over de voorwaarden wordt deze locatie voorgesteld aan het college. Als zij geen overstemming bereiken dan wordt de locatie Julianaweg voorgesteld aan het college.

Activiteiten:

  • 17 januari 2017: werksessie beoordeling locaties in Doorslag en Vreeswijk
  • 7 maart 2017: 3e wijkgesprek in Vreeswijk

Documenten:

2.3 Besluitvorming over uitwerking ambities per wijk

Alle reacties van de wijkgesprekken worden meegenomen in het definitieve voorstel dat voorgelegd wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat kunnen we starten met de uitwerking van het plan.

Activiteiten:

  • In 2017: besluit in college over uitvoering periode 2017-2023
  • In 2017: besluit in de raad over uitvoering periode 2017-2023
Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: