School- en sportgebouwen

Vreeswijk

Waar gaat het over?

Voor de wijk Vreeswijk staan er op twee locaties schoolgebouwen van de Willem Alexanderschool in de wijk: aan de Koninginnelaan (voor de onderbouw) en aan Julianaweg (voor de bovenbouw). Het schoolgebouw aan de Julianweg is erg verouderd. Het idee is om op de locatie Industrieweg, waar het Schippersinternaat, staat één nieuw multifunctioneel gebouw te bouwen waar alle groepen van de Willem Alexanderschool en de kinderopvang terecht kunnen. Gymnastieklokaal de Pinguin aan de Emmaweg is zodanig verouderd dat het niet kan blijven bestaan. Het gebouw wordt gesloopt. Op de vrijkomende locaties komt waarschijnlijk woningbouw. Zodra hier meer duidelijk over is worden de bewoners daarbij betrokken.

Proces

Dit project doorloopt een aantal fases. Per fase kunt u zien welke activiteiten plaatsgevonden hebben of nog in de planning staan. Ook vindt u er achterliggende documenten zoals bijvoorbeeld uitnodigingen, verslagen, nieuwsbrieven en besluiten.

  1. Verkenning: naar ambities en uitgangspunten
  2. Ideevorming: van ambities naar idee
  3. Uitwerking: van idee naar plan
  4. Realisatie: van plan naar uitvoering

 

0 bestanden: