School- en sportgebouwen

Wie zijn er bij betrokken?

Beslissers:

  • Bestuurders van UniQ (stichting Robijn) en De Schouw (stichting Trinamiek). Zij zijn verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie van het schoolgebouw.
  • Gemeentebestuur heeft het schoolgebouw in eigendom en is verantwoordelijk voor nieuwbouw.

Adviesrecht:

  • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de school

Inspraak:

  • Kinderen/ouders/personeel van Uniq en De Schouw
  • Kinderen/ouders/personeel Kinderopvang Kind & Co
  • Wijkplatform Fokkesteeg, alle wijkbewoners, direct omwonenden Deldenseschans