School- en sportgebouwen

Fokkesteeg

Waar gaat het over?

In de wijk Fokkesteeg zijn de scholen Daltonschool UniQ en de Schouw aan de Deldenseschans in één schoolgebouw gehuisvest. Het gebouw is verouderd en aan vernieuwing toe. De schoolbesturen en de gemeente zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat nieuwbouw het beste is voor het huidige schoolgebouw van De Schouw en UniQ. Doordat het nieuwbouw wordt vergt dat nog nadere besprekingen met de schoolbesturen en dat betekent dat er later dit jaar het 2e wijkgesprek met u plaats gaat vinden. U wordt hierover op de hoogte gehouden.

Proces

Dit project doorloopt een aantal fases. Per fase kunt u zien welke activiteiten plaatsgevonden hebben of nog in de planning staan. Ook vindt u er achterliggende documenten zoals bijvoorbeeld uitnodigingen, verslagen, nieuwsbrieven en besluiten.

  1. Verkenning: naar ambities en uitgangspunten
  2. Ideevorming: van ambities naar idee
  3. Uitwerking: van idee naar plan
  4. Realisatie: van plan naar uitvoering
0 bestanden: