School- en sportgebouwen

Wie zijn er bij betrokken?

Beslissers:

  • Bestuurders van de scholen de Trompetvogel (stichting Fluenta), de Krullevaar (stichting Robijn) en het Vogelnest (stichting Trinamiek). Zij zijn verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie.
  • Gemeentebestuur heeft de scholen in eigendom en is verantwoordelijk voor nieuwbouw.

Adviesrecht:

  • Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden van de scholen

Inspraak:

  • Kinderen/ouders/personeel van de basisscholen de Trompetvogel, de Krullevaar en het Vogelnest en schakelschool Anna van Rijn de Linie.
  • Huidige gebruikers van de gymzalen aan de Groenling en de Parelduiker (o.a Moveo)
  • Kinderen/ouders/personeel Kinderopvang Kind en Co, De Vrije Vogels
  • Personeel/vrijwilligers/huurders Buurtplein Doorslag/Movactor
  • Personeel/vrijwilligers Geinwijspunt Doorslag
  • Wijkplatform Doorslag, alle wijkbewoners, direct omwonenden Groenling en Parelduiker