School- en sportgebouwen

Fase 2: Ideevorming

Verkennen kansen en knelpunten per wijk en locatie

Tijdens twee wijkgesprekken is met alle betrokkenen besproken wat de samenvoeging van alle drie de scholen in één multifunctioneel gebouw betekent voor de wijk. Met elkaar zijn de kansen en knelpunten van de locatie Parelduiker en de Groenling in beeld gebracht.

Activiteiten:

  • 12 september 2016: 1e wijkgesprek in Doorslag
  • 11 oktober 2016: 2e wijkgesprek in Doorslag

Documenten:

Beoordelen van kansen en knelpunten per locatie

Op basis van alle reacties tijdens de wijkbijeenkomsten stellen we een lijst met criteria op waaraan we de locatie kunnen toetsen. Deze leidt tot een voorstel op welke locatie het multifunctionele gebouw het beste kan komen.

Activiteiten:

  • 17 januari 2017: werksessie beoordeling locaties in Doorslag en Vreeswijk
  • 14 Februari 2017: 3e wijkgesprek in Doorslag

Documenten:

Besluitvorming over uitwerking ambities per wijk

Alle reacties van de wijkgesprekken worden meegenomen in het definitieve voorstel dat voorgelegd wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat kunnen we starten met de uitwerking van het plan.

Activiteiten:

In 2017: besluit in college over uitvoering periode 2017-2023
In 2017: besluit in de raad over uitvoering periode 2017-2023

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: