School- en sportgebouwen

Fase 1: Verkenning

In 2015 en 2016 heeft er een uitgebreide verkenning plaatsgevonden zowel met de schoolbesturen als de sportverenigingen. De uitkomsten hiervan zijn besproken op een stadsbrede bijeenkomst op 21 maart 2016. Alle betrokkenen hebben op deze manier kunnen meedenken over de ambities en uitgangspunten voor het proces. Deze zijn vervolgens vastgesteld in de raad van juni 2016.

Activiteiten:

  • 21 maart 2016 Stadsgesprek
  • 7 april 2016 Raadsinformatiebijeenkomst
  • 23 juni 2016 Raadsvergadering
  • 28 juni 2016 Bijeenkomst sportverenigingen

Documenten:

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: