School- en sportgebouwen

Doorslag

Waar gaat het over?

Voor de wijk Doorslag staan er op twee locaties schoolgebouwen en twee gymnastieklokalen in de wijk: aan de Groenling en aan de Parelduiker. De school- en sportgebouwen zijn verouderd. Het idee is om op de locatie Groenling een nieuw school-&sportgebouw met kinderopvang te realiseren waar alle leerlingen terecht kunnen. De locatie aan de Parelduiker komt dan vrij voor een andere bestemming, mogelijk een combinatie van het buurtplein met woningbouw. Hierover is nog niets besloten. Alle betrokkenen worden nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen voor zowel het nieuwe school-& sportgebouw aan de Groenling als de ideeën voor de Parelduiker.

Proces

Dit project doorloopt een aantal fases. Per fase kunt u zien welke activiteiten plaatsgevonden hebben of nog in de planning staan. Ook vindt u er achterliggende documenten zoals bijvoorbeeld uitnodigingen, verslagen, nieuwsbrieven en besluiten.

  1. Verkenning: naar ambities en uitgangspunten
  2. Ideevorming: van ambities naar idee
  3. Uitwerking: van idee naar plan
  4. Realisatie: van plan naar uitvoering
0 bestanden: