School- en sportgebouwen

Wat is de bedoeling

Kinderen en volwassenen uit Nieuwegein gaan dagelijks naar school of sport. Dat kan dankzij goede voorzieningen in onze stad. De maatschappij verandert echter, net zoals de functie van onderwijs en sport. De 21e eeuw biedt nieuwe mogelijkheden. Samenwerking biedt mogelijkheden om gebouwen te gebruiken voor diverse activiteiten over meerdere delen van de dag.

Omdat veel gebouwen in de jaren ‘70 zijn gebouwd zijn zij toe aan groot onderhoud, renovatie of sloop en/of nieuwbouw. Door de vergrijzing van Nieuwegein is er leegstand in diverse schoolgebouwen ontstaan die deels verhuurd worden aan kinderopvang. De huidige sportaccommodaties komen voort uit de behoefte van een snel groeiende stad in de jaren 70 en 80. Niet alleen zijn veel accommodaties inmiddels verouderd, ook de bezetting is niet overal optimaal. De gymnastieklokalen sluiten niet meer aan, aan de behoefte en de wensen van de sportverenigingen.

De komende jaren gaan gemeente en schoolbesturen investeren in deze gebouwen. Dit biedt mooie kansen om beter te voorzien in de behoeften van leerlingen, leerkrachten, ouders, sporters en wijkbewoners.

De ideeën worden per wijk uitgewerkt:

2016-2019: Doorslag, Vreeswijk, Fokkesteeg
2018-2023: Batau Noord en Batau Zuid
2023-2030: Jutphaas Wijkersloot, Zuilenstein, Galecop, Lekboulevard, Zandveld