School- en sportgebouwen

Nieuwsbrief mei 2017

Naima Kassttar 15-05-2017 874 keer bekeken 0 reacties

Afgelopen jaar zijn er meerdere informatieavonden geweest over de toekomst van scholen- en sportgebouwen in Nieuwegein. Naar verwachting staat het onderwerp in september op de agenda van de raad. In dit nieuwsbericht leest u de laatste stand van zaken.

Wat is het idee?
De wijken Doorslag en Vreeswijk zijn het eerst aan de beurt mede afhankelijk van het nog te nemen raadsbesluit.  In allebei de wijken is gekozen voor één locatie voor nieuwbouw. In Vreeswijk is de locatie Industrieweg in beeld. In Doorslag de locatie Groenling. In Fokkesteeg is het idee om het schoolgebouw aan de Deldenseschans te vervangen door een nieuw schoolgebouw. Het is nu echter nog niet duidelijk wanneer deze nieuwbouw zal plaatsvinden. Na besluitvorming in de raad over het gehele project, kunnen we de planning voor de andere wijken gaan maken.

Besluitvorming in het najaar
Wethouder Peter Snoeren: “We hebben de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd. Ik ben blij dat we in de wijken Doorslag, Vreeswijk en Fokkesteeg, samen met inwoners, ouders, scholen en maatschappelijke partijen tot een voorstel en een locatiekeuze zijn gekomen. Samen met de scholen zetten we nu nog de laatste puntjes op de ‘i’. Dat neemt nog iets meer tijd in beslag dan gedacht. Ook de Raden van Toezicht van de schoolbesturen moeten nog tijd hebben hier een oordeel over te vellen.  Naar verwachting zal de raad dan in het najaar 2017 een besluit nemen over het voorstel. Daarna komen we bij u terug om daadwerkelijk invulling te geven aan de nieuwbouw. En … dat doen we graag weer samen met u!” 

Inspraakreacties
Het afgelopen jaar konden alle betrokkenen op verschillende momenten meedenken over de toekomst van de school- en sportgebouwen in uw wijk. Velen hebben van zich laten horen tijdens een van de vele informatiebijeenkomsten. Ook zijn er schriftelijke reacties binnengekomen. Al die reacties hebben een beter beeld gegeven van de situatie in de wijk en geholpen bij het maken van een keuze. We kunnen echter niet iedereen tevreden  stellen, maar we hopen wel zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren die genoemd zijn. Inmiddels hebben we alle inspraakreacties verwerkt. Een overzicht hiervan inclusief onze reactie erop, komt in een aparte inspraaknota bij het voorstel aan de raad in het najaar van 2017.

Informatie
Op de projectpagina vindt u alle nieuwsbrieven en achtergrondinformatie over het project Toekomst Scholen- en sportgebouwen.

Nieuwsbrief Doorslag mei 2017
Nieuwsbrief Vreeswijk mei 2017
Nieuwsbrief Fokkesteeg mei 2017

 

0  reacties