Rijtuigenbuurt

Buurtaanpak Rijtuigenbuurt

Ruim 50 jaar geleden werden de eerste woningen in de Rijtuigenbuurt in Batau-Zuid opgeleverd. In 2013 zijn na gesprekken met betrokken buurtbewoners verschillende aanpassingen in de openbare ruimte uitgevoerd zoals extra parkeerplekken en aanpassingen van het groen en de speelplekken. De woningen en kwaliteit van de openbare buitenruimte voldoen nu niet altijd meer aan de wensen van de huidige tijd. Mitros knapt daarom de woningen in de Rijtuigenbuurt op. De gemeente verbetert vervolgens graag de openbare ruimte zoals het groen, de speelplekken, afvalinzameling, de paden, straten en de verlichting. Uw woon- en leefomgeving wordt zo weer toekomstbestendig en uw woon- en leefgenot vergroot. 

Vrijdag as. 14 juni, organiseert Peek Bouw en Infra weer een participatiemomentje. Op deze vrijdag staat er van 12.00 uur tot ongeveer 13.30 uur een poffertjeskraam voor de buurt waarbij onder het genot van een hapje en drankje samen met de aannemer kan worden teruggekeken en vooruitgeblikt op de werkzaamheden. Iedereen is welkom. De kar staat in de buurt van het Rijtuigenhuis.