Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City)De volgende stap voor City
Submenu

In detail: Het ontwerp-bestemmingsplan

Het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City) is een set regels over bouwen en het gebruik van gebouwen voor City. Hier lees je alles over het ontwerpbestemmingsplan en wat een ontwerpbestemmingsplan is. 

Wat is een (ontwerp)bestemmingsplan? 

Een (ontwerp)bestemmingsplan is een set regels over waar bebouwing in een bepaald gebied aan moet voldoen, en waar deze gebouwen voor gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld hoe hoog een gebouw mag worden, aan welke duurzaamheidsregels het moet voldoen en waar het voor gebruikt mag worden. Daardoor is het voor bewoners en ontwikkelaars duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Dat zijn maximale regels, dus dat hoeft niet te betekenen dat de maximale bouwhoogtes en het gebruik ook gehaald worden. Dat een bestemmingsplan wordt aangenomen, betekent dus niet automatisch dat er al plannen zijn. 

Een bestemmingsplan is juridisch bindend, voor gemeente, ontwikkelaars en bewoners. Dat betekent dat alle bouwplannen getoetst kunnen worden aan het bestemmingsplan. 

Wat valt er allemaal onder het nieuwe ontwerpbestemmingsplan? 

Werkt het filmpje niet? Klik dan hier

Het bestemmingsplan City omvat de hele binnenstad met daarbij een deel van het ziekenhuisterrein en de locatie waar nu Point of View wordt gebouwd. Omdat niet alle ontwikkelingen even snel gaan wordt het bestemmingsplan voor de binnenstad in delen vastgesteld. Eerder is het deel vastgesteld voor het appartementencomplex Point of View aan de Herenstraat/Noordstedeweg, en voor woningbouw en een modern knooppunt voor openbaar vervoer in het Stationsgebied (ook wel Blok B1 genoemd). Begin volgend jaar volgt de procedure voor de Doorslagzone. Deze gebieden vallen niet onder het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad. 

Het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein gaat alleen over de gebieden Erfstede, de locatie achter Albert Heijn, Blokker en C&A en de Hypotheker (ABC locatie), de plek van het NVM kantoor met de grond ernaast, City West en het politiebureau. Op de pagina's die over deze locaties gaan, vind je meer informatie. Daarnaast bevat het bestemmingsplan actuele regels voor de gebieden waar op dit moment geen ontwikkelingen verwacht worden. In dit bestemmingsplan zijn wel alle gebieden in samenhang beschreven en onderzocht. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de toename van het verkeer, de schaduwwerking van de gebouwen en geluidsoverlast.

Het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein gaat over de gebieden die op deze animatie van City Nieuwegein in het roze zijn gemarkeerd.
Het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City) gaat alleen over de gebieden die in het roze zijn gemarkeerd. 

 

Wat staat er in het bestemmingsplan? 

In een bestemmingsplan staan de maximale gebruiks- en bouwmogelijkheden van een gebied of perceel. Zoals wonen, horeca, maatschappelijke doeleinden of dienstverlening. En wat er maximaal gebouwd mag worden met de maximale hoogte. Het bestemmingsplan is daarmee een uitwerking van wat we hebben opgehaald in co-creatiebijeenkomsten en vastgelegd is in de Gebiedsopgave 2019

Waarom is een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad (City) nodig? 

Voor de locaties in dit ontwerpbestemmingsplan zijn nog geen concrete plannen. Waarom dan toch een bestemmingsplan? We willen woningbouw versnellen, omdat er een groot tekort aan woningen is. Ook in Nieuwegein. Daarnaast heeft het te maken met voorkeursrecht voor aankoop door de gemeente, de WVG, de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Als de gemeente daar gebruik van wil kunnen maken, moet er nu een bestemmingsplan komen. Dit is de reden dat dit bestemmingsplan juist nu komt, terwijl er nog geen concrete plannen zijn. Op deze manier behoudt de gemeente controle op de ontwikkelingen in deze gebieden. Wanneer er wel concrete plannen worden uitgewerkt wordt de omgeving hier nadrukkelijk bij betrokken, in lijn met afspraken over co-creatie.

Hoe kan ik het ontwerpbestemmingsplan bekijken? 

Alle documenten van het Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein en het omgevingskwaliteitsplan zijn op deze site te bekijken. Rechts, onder Documenten Ontwerpbestemmingsplan vind je alle onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan, en de verschillende bijlages. De meeste informatie staat in de Toelichting. In de Verbeelding zie je in één oogopslag wat de waarden voor het ontwerpbestemmingsplan zijn en in Regels zijn alle definities en regels opgenomen. Het Ontwerpbesluit Hogere Waarden Geluidshinder gaat over de geluidsbelasting van de gebieden in City. 

Je kan het Ontwerpbestemmingsplan ook meer in detail bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op Binnenstad (City) Nieuwegein of voer plannummer NL.IMRO.0356.BPBI2017-ON01 in. 

Hoe is het ontwerpbestemmingsplan tot stand gekomen?

In City ontwikkelen we plannen zoveel mogelijk in co-creatie met bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen. De Gebiedsopgave City Nieuwegein van december 2019 is grotendeels gebaseerd op de input die is opgehaald in co-creatiebijeenkomsten. De uitgangspunten uit de Gebiedsopgave worden in het ontwerpbestemmingsplan City vastgelegd. De Gebiedsopgave en de documenten die daaraan vooraf gingen, kan je vinden op de site van de gemeente Nieuwegein

Wat is de rol van het omgevingskwaliteitsplan? 

Het ontwerp Omgevingskwaliteitsplan dat bij het ontwerpbestemmingsplan hoort geeft de kwaliteitseisen voor als je in City gaat bouwen. Zo is voor iedereen die in City wil ontwikkelen duidelijk wat de kwaliteit moet zijn. 

Wat is de planning rond het ontwerpbestemmingsplan? 

Het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad (City) Nieuwegein lag van 5 november tot 16 december 2020 ter inzage, zowel hier digitaal als op het Stadshuis. Alle Nieuwegeiners konden in die periode een reactie geven op de plannen. Inmiddels is die mogelijkheid gesloten, waarna de gemeente ingekomen zienswijzen heeft behandeld. Later dit jaar (2021) besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan. Meer over wat er daarna gebeurt, vind je op de Procedure-pagina

Reageren op de plannen

De zienswijzetermijn is gesloten

 

 

Heb je een vraag? Kijk dan bij de veelgestelde vragen, of vul het vragenformulier in. Wij nemen dan contact met je op. Het is niet meer mogelijk om te reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Dat kon van 5 november tot en met 16 december 2020. Inmiddels is die mogelijkheid gesloten. 

 

Volg ons ook op social media

          

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.