Mobiliteitsvisie
Submenu

Waarom een mobiliteitsprogramma?

 

 

Het Mobiliteitsprogramma is een uitwerking van de Mobiliteitsvisie en is opgesteld na participatie met inwoners, ondernemers, onderwijs- en zorginstellingen en een groot aantal belangengroeperingen.

Het programma loopt t/m 2030 en de gemeenteraad heeft een pakket maatregelen vastgesteld dat loopt t/m 2023. Het is een eerste stap om ervoor te zorgen dat de groei van de stad wat mobiliteit betreft in goede banen wordt geleid.

Het verbeteren van de bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de leefbaarheid van de inwoners en ondernemers, voor de vergrijzing van de gemeente en voor het realiseren van de verstedelijkingsopgave.

Het Mobiliteitsprogramma is een uitwerking van de Mobiliteitsvisie en is opgesteld na participatie met inwoners, ondernemers, onderwijs- en zorginstellingen en een groot aantal belangengroeperingen.

Het programma loopt t/m 2030 en de gemeenteraad heeft een pakket maatregelen vastgesteld dat loopt t/m 2023. Het is een eerste stap om ervoor te zorgen dat de groei van de stad wat mobiliteit betreft in goede banen wordt geleid.

Het verbeteren van de bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de leefbaarheid van de inwoners en ondernemers, voor de vergrijzing van de gemeente en voor het realiseren van de verstedelijkingsopgave.

Cookie-instellingen