Hoe denkt u over wonen in Nieuwegein in de toekomst?
Submenu

Waarom is er nu een nieuw Omgevingsprogramma Wonen nodig?

 • De huidige woonvisie dateert uit 2015, met een aanvulling in 2019. Vier jaar later heeft het een herijking nodig door veranderde wetgeving, trends en ontwikkelingen.
 • In het coalitieakkoord Nieuwegein 2022-2026 ‘Meer voor elkaar’ is afgesproken dat we de Woonvisie actualiseren.
 • Nieuwe wetgeving en landelijke programma’s zoals de Nationale Woon-en Bouw agenda, landelijke prestatieafspraken en regionale woondeal, vragen om een uitwerking op lokaal niveau.
 • De meerjarige samenwerkingsovereenkomst met woningcorporaties wordt in 2023/2024 opnieuw gemaakt. Daarvoor dient het omgevingsprogramma als belangrijkste input.
 • Nieuwe trends en ontwikkelingen zoals de zorgen over betaalbaarheid, groei van de stad en diversiteit in woonvoorkeuren vragen om een stevige koers.

Ook is elke gemeente verplicht per 1 januari 2024 een woonzorgvisie te hebben met de lokale behoefte. Woonwijs is een integrale woonzorgvisie. De woon(zorg)visie gaat over in het Omgevingsprogramma Wonen. De update qua aandachtsgroepen (zoals vereist door de Rijksoverheid) nemen we ook mee in het Omgevingsprogramma Wonen.

In het Omgevingsprogramma Wonen geven we het Nieuwegeinse antwoord op de woonopgaven. Het richt zich op de volgende thema’s:

 • Betaalbaar en passend wonen voor iedereen (betaalbaarheid). Invullen hoe we verschillende doelgroepen willen huisvesten en hoe het woningaanbod betaalbaar blijft.
 • Toekomstbestendige en duurzame woningvoorraad (bestaande woningen). Benoemen hoe we de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig en duurzaam willen maken. De meeste woningen van de toekomst staan er namelijk al.
 • Strategisch woonprogramma (Beschikbaarheid: vraag en aanbod). Benoemen waar we op in willen zetten qua bestaande woningen en nieuwbouw.
 • Vitale wijken. Hoe blijft het wonen in Nieuwegein leefbaar en veilig?
 • Samenwerking. Visie op samenwerking en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van partijen betrokken bij de uitvoering van het woonbeleid.
 • Uitvoering en monitoring.

Verder gaan we in het woonprogramma in op:

 • De trends en ontwikkelingen. We beschrijven de belangrijkste trends en ontwikkelingen van het wonen in Nieuwegein onder andere onderbouwd met cijfers uit het woningmarktonderzoek, IVVU en RWU monitor. Wat is de Nieuwegeinse opgave? Gespecifieerd naar de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van aandachtsgroepen en andere woningzoekenden.
 • Ambities en doelen. We zetten het woonbeleid op een rij met de belangrijkste ambities en doelen uit onder andere: de Nieuwegeinse omgevingsvisie, nationale Woon- en Bouwagenda, Sustainable Development Goals, Woonzorg Akkoord en nationale Prestatieafspraken.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.