Werken in de logistiek

Marie Schras December 05, 2017 1703 keer bekeken 0 comments

Op vrijdag 30 november vond de bijeenkomst ‘Werken in de Logistiek’ plaats bij ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Een matchmakingsbijeenkomst met als doel het ontwikkelen van ideeën en maatregelen om meer arbeidskrachten te laten kiezen voor het werken in de logistiek in Nieuwegein.

De deelnemers waren te gast bij ROC-facilities en hun studenten. Contacten werden gelegd, problemen verkend en oplossingen aangedragen voor de logistieke sector. De bijeenkomst is een actiepunt dat is opgepakt uit de Economische Visie van Nieuwegein, die op 27 november is goedgekeurd door de raad. Wethouder Johan Gadella opende de bijeenkomst. Ondernemers van verschillende bedrijven gingen in gesprek met elkaar en met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) uitzendbureaus. Zij waren te gast bij ROC-facilities en hun studenten. De belangrijkste knelpunten die naar voren kwamen waren het imago van werken in de logistiek, de werving en het behoud van getalenteerde werknemers en het gebrek aan aansluiting tussen opleiding en vraag naar personeel. Eén van de vervolgstappen is het peilen bij meerdere bedrijven en scholen of een imagocampagne over Werken in de logistiek zinvol is. Daarnaast kwam een aantal concrete ideeën naar voren. We nemen als gemeente het verbindende initiatief om vaker bijeenkomsten over onder andere Werken in de logistiek te organiseren (ook over werken in de zorg en in de ICT).

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings