Economische visie open voor inspraak

Marie Schras September 05, 2017 1638 keer bekeken 0 comments

De nieuwe economische visie met concrete acties en projecten voor de komende jaren is gereed. Het college van B&W heeft de visie vrijgegeven voor inspraak. Bewoners en ondernemers kunnen van 6 tot en met 20 september hun reactie geven op het eindresultaat.

Een resultaat dat tot stand is gekomen uit gesprekken met ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en wijkplatforms. De visie beschrijft hoe Nieuwegein haar werkgelegenheid wil behouden en nieuwe bedrijven wil aantrekken. Voor bewoners moeten er ook in de toekomst voldoende banen zijn, ondernemers moeten gewoonweg kunnen ondernemen. Dit alles onder het motto: ‘samenwerken vanuit verbinding’. Eerder dit jaar werd al de nieuwe winkelvisie vastgesteld.

 

Hoe kunt u reageren?
Klik hier om de concept economische visie te downloaden. Ook kunt u het stuk inzien bij de balie op de 1e verdieping van het Stadshuis. U kunt uw schriftelijke reactie (ook wel zienswijze genoemd) sturen aan: het college van burgemeester en wethouders t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

 

Vragen?
Hiervoor kunt u contact opnemen met Eckhardt Regeer, projectleider economische visie, op e.regeer@nieuwegein.nl of (030) 607 14 34 of 06-15888230.

 

Acties en projecten

Deelnemers van de zogenoemde economische kopgroep hebben inhoud gegeven aan de economische visie. Zij brachten vier thema’s voor de visie naar voren die de gemeenteraad vaststelde: de werknemer centraal, regionaal is het nieuwe lokaal, profileren en innoveren. De economische visie beschrijft hoe het bedrijfsleven, scholen en de gemeente hier gezamenlijk de komende jaren invulling aan geven. Voor dit najaar staat op verzoek al de matchmakingsbijeenkomst ‘werken in de logistiek’ op de agenda. Een event om partijen bij elkaar te brengen voor meer arbeidskrachten naar logistieke hotspot Nieuwegein.

 

Impuls kwaliteit bedrijventerreinen
Voor 2018 stelt de gemeente voor om bij ondernemers van bedrijventerreinen de wensen voor de toekomst te inventariseren. Ondernemers en werkgevers onderschrijven het belang van het op orde houden van de kwaliteit van de bedrijventerreinen. De Liesbosch, Plettenburg en Het Klooster passen in het streven om als regio een compleet en divers aanbod aan bedrijventerreinen aan te bieden. De locatie De Wiers Zuid wordt onderzocht op de mogelijkheden voor transformatie naar wonen en werken.

Aansluiting onderwijs en praktijk
Nieuwegein heeft het profiel van een MBO-stad, met drie accenten: logistiek, technische dienstverlening en gezondheid. Daar wil de gemeente in blijven investeren. Omdat Nieuwegein een krachtig ROC in haar stad heeft, liggen er kansen om onderwijs en praktijk goed op elkaar aan te laten sluiten. Met de jaarlijkse Week van het Ambacht ‘Nieuwegein maakt het’ en het stimuleren van ondernemerschap onder jongeren draagt de gemeente bij aan versterking van deze samenwerking.

 

Ruimte voor innovatie
Ook startups dragen bij aan nieuwe ideeën en technologische ontwikkelingen. Nieuwegeinse bedrijven en studenten worden uitgenodigd voor een innovatiedag om innovaties te delen. De gemeente wil ook het initiatief nemen om een Europese handelsmissie te organiseren. Het Nieuwegeinse bedrijfsleven krijgt daarmee de mogelijkheid om in contact te komen met buitenlandse klanten. De afgelopen jaren zag Nieuwegein diverse bedrijven zich vestigen die in buitenlandse handen zijn.

Foto: Johan Nebbeling.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings