Ideeën voor meer zichtbaarheid van de Plofsluis

Thomas van Rest October 11, 2018 1766 keer bekeken 0 comments

Hoe maken we het verhaal van de Plofsluis zichtbaar? Een groep van twintig professionals en betrokken inwoners uit Nieuwegein bezocht op 10 oktober het kolossale betonnen rijksmonument, de Plofsluis. Zij gingen vol energie aan de slag met een antwoord op deze vraag.

Ideeën

De deelnemers kregen een uniek kijkje in één van de sluisbakken van het monument. Vervolgens begeleidden docenten en studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) de deelnemers in creatieve workshops. De creativiteit kreeg de ruimte om verhalen te maken over de bijzondere historische plek. Dit leidde tot diverse ideeën, zoals:

  • onderzoek welke ruimtes of plekken rond het monument mogelijk geschikt zijn om te laten zien dat dit een wereldwijd uniek object is. Dat kan door informatiepanelen en het tonen van animatie over het ontwerp, de constructie en de werking van de Plofsluis.

  • maak de Plofsluis onderdeel van een (rond)vaarroute, zodat het object van verschillende kanten zichtbaar wordt.

  • benut het groen om de Plofsluis voor de beleving en haal bosschages weg zodat het monument meer zichtbaar wordt.

  • maak een uitzichtpunt, zodat de verbinding met omliggende werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie sterker wordt.

Top 3

Op 14 november (van 10.00 tot 12.00 uur) vindt de 3e en laatste creatieve sessie plaats, waarbij de top 3 van haalbare concepten voor de Plofsluis bepaald worden. Eind januari 2019 bepalen eigenaar Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein hoe deze sluis en de relatie met de Nieuwe Hollandse Waterlinie zichtbaar gemaakt gaat worden voor een breed publiek.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera Driessen via v.driessen@nieuwegein.nl of (030) 607 15 09. Voor uw aanmelding voor de sessie van 14 november kunt u contact opnemen Catharina Wouters via nhw.sva@provincie-utrecht.nl.

De verkenning naar kansrijke opties voor de Plofsluis heeft als doel om mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Plofsluis te onderzoeken, waarbij de kracht en het verhaal van het water (toen en nu) voelbaar en kenbaar gemaakt wordt op deze unieke plek. In november 2017 ondertekenden veertien organisaties het zogenoemde Pact van Ruigenhoek. Hierin staan de gezamenlijke ambities ten aanzien van bescherming, ontwikkeling en het vergroten van de bekendheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam voor de komende vijf jaar.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings