Update economische visie

Thomas van Rest July 26, 2018 1373 keer bekeken 0 comments

Net voor de zomer(vakantie) delen we graag een korte update van de acties uit de economische visie en introduceren we de nieuwe wethouder Economie en Werk, Ellie Eggengoor.

Matchmaking werken in de logistiek

Als eerste concrete actie na de vaststelling van de economische visie organiseerden we in samenwerking met ROC, WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) en uitzendbureaus de matchmakingsbijeenkomst ‘werken in de logistiek’. Het (snel) kunnen vinden van voldoende logistieke medewerkers is een veelgehoorde behoefte van ondernemers. Tijdens de bijeenkomst zijn contacten gelegd en ideeën gedeeld om meer arbeidskrachten te laten kiezen voor het werken in de logistiek in Nieuwegein.

Logistieke hotspot Nieuwegein

Nieuwegein ontwikkelt zich steeds meer tot logistieke hotspot. Na de zomer start op bedrijventerrein De Liesbosch de bouw van het grootste geautomatiseerde distributiecentrum van Jumbo. Onlangs werd onze regio (Utrecht – Nieuwegein – Vianen) door een panel van logistieke experts uitgeroepen tot beste nationale distributiehotspot en nationale e-fulfilment hotspot. We willen investeren in de verdere economische profilering van Nieuwegein, dat doen we samen met de citymarketeer Renske Dalmijn.
 

ZomerOndernemer

Half juli gaat het project ZomerOndernemer van start. Er is een aantal enthousiaste Nieuwegeinse ondernemers gevonden die als coach fungeren voor jonge (toekomstige) ondernemers. De kick-off van het project is 19 juli in De Kom voor alle business buddy’s en jongeren. ZomerOndernemer helpt jongeren tussen de 15 en 22 jaar met het starten van hun eigen bedrijf tijdens de zomervakantie. De jongeren krijgen steun van professionele begeleiders die hen training, advies en tips geven.
 

Week van het (v)mbo: ‘Nieuwegein maakt het’

In samenwerking met het ROC en Anna van Rijn College en bedrijven werkt de gemeente aan de voorbereidingen voor ‘Nieuwegein maakt het’. Hiermee brengen we gezamenlijk de goede arbeidsmarktperspectieven van de maakberoepen onder de aandacht. Dit evenement vindt plaats in de week van 8 oktober. Het is de derde editie die eerder onder de noemer van week van het ambacht heeft plaatsgevonden.

Het thema van de gezamenlijk opgestelde economische visie is ‘Samenwerken vanuit verbinding’. De visie sluit aan bij de wens van ondernemers en werkgevers om als gemeente niet op de inhoud te willen sturen, maar op verbinding en de relatie.

 

Kennismaking wethouder Ellie Eggengoor

Na de gemeenteraadsverkiezingen is begin juni de nieuwe wethouder Economie en Werk van start gegaan. Haar naam is Ellie Eggengoor.  Zij is onder andere verantwoordelijk voor Economie en Werk, Mobiliteit, Grondbedrijf, bedrijventerreinen (waaronder bedrijvenpark Het Klooster): ‘Graag maak ik de verbinding om samen de stad nog aantrekkelijker te maken. Ik zie uit naar een prettige samenwerking’, aldus Ellie. De wethouder maakt kennis met ondernemend Nieuwegein op (netwerk)bijeenkomsten en in persoonlijk gesprek. Voelt u zich vrij om haar ook zelf uit te nodigen voor een gesprek, bedrijfsbezoek of bijeenkomst.

0  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Cookie settings