Ik ben Nieuwegein
Nieuwegein op de kaart
Betere Buurten
Buurtaanpak Sluyterslaan
Klimaatneutraal 2040
Winkelvisie
Omgevingsvisie
Submenu

Achtergrond

Wie is Warmtebron Utrecht?

Onder de vlag van Warmtebron Utrecht onderzoeken 11 partijen de komende jaren of aardwarmte in de provincie Utrecht een geschikt alternatief is voor gas. Centraal staat de vraag hoe we met behulp van aardwarmte de stadsverwarming op een veilige, haalbare en betaalbare manier kunnen verduurzamen. Warmtebron Utrecht startte onderzoek in 8 gemeenten in de provincie. Warmtebron heeft uiteindelijk in Nieuwegein een gebied gevonden dat zij geschikt vindt om verder te onderzoeken. Het gaat om het gebied van circa 1,5 kilometer in de omgeving van het warm-teoverdracht station (WOS) van Eneco aan het kruispunt Batauweg/A.C. Verhoefweg/Symfonielaan. De gemeente steunt dit onderzoek vanwege de gezamenlijke zoektocht en verantwoordelijkheid om alle huizen op termijn aardgasvrij te verwarmen.

Belangrijke voorwaarde is: het móet veilig en op een maatschappelijk verantwoorde manier. Uiteraard willen we wel eerst weten dat het veilig gewonnen kan worden. Hoewel warmtewinning uit ondergronds water een andere techniek is dan gaswinning, denken mensen bij ‘boren’ toch meteen aan Groningen. In ieder geval hebben we daar één ding van geleerd: schade aan huizen – ook al is de kans bij aardwarmtewinning zeer klein – moet gewoon zonder gedoe worden vergoed. Het Rijk houdt toezicht op de veiligheid. Tegelijk moeten wij er als gemeente alles aan doen om een stevige vinger in de pap te houden. Overigens vindt er niet alleen onderzoek in Nieuwegein plaats, ook op andere plekken in Utrecht
(kijk op www.ico-aardwarmte.nl).

Meer weten over het project en initiatiefnemer Warmtebron? Kijk op www.warmtebron.nu.

Hoe kijkt de gemeente naar de risico’s?

We hebben nog niet alle risico’s in beeld. Daar gaan we onderzoek naar doen, zodat we de belangen van onze inwoners goed kunnen beschermen. Verschillende partijen hebben daarin een verantwoordelijkheid. Voor de veiligheid van het boren ligt er een verantwoordelijkheid bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die beslist over het afgeven van een Omgevingsvergunning aan het bedrijf Warmtebron en toetst hun plannen op de veiligheid. Staatstoezicht op de Mijnen adviseert EZK over het al dan niet afgeven van de vergunning. De gemeenteraad laat in een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenking’ aan EZK weten wat zij van de aanvraag vindt.

Hoe kom ik aan onafhankelijke informatie over aardwarmte?

Er is recentelijk een nieuwe onafhankelijke instantie in het leven geroepen voor inwoners en organisaties: het Informatie en Consultatie Orgaan (ICO) Aardwarmte. Dit platform biedt objectieve informatie en onafhankelijk advies over lopende projecten op het gebied van aardwarmte. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ico-aardwarmte.nl.

Wie is Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein?

Eind 2019 werden inwoners van Nieuwegein en andere belangstellenden door Warmtebron via advertenties uitgenodigd om informatiebijeenkomsten over het aardwarmteproject bij te wonen. Veel inwoners hadden vragen en waren bezorgd over deze ontwikkeling. Uit dit traject is het bewonerscollectief ontstaan, opgericht voor en door inwoners. BAN doelstellingen: Informatie verzamelen, feiten van fictie onderscheiden, samenwerken met diverse  betrokken partijen, vinger aan de pols houden, vinger op de zere plekken leggen, kritisch volgen van de voortgang  van het project, achterban informeren, zorgen dat vragen van bewoners adequaat beantwoord worden. 
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.ban-groep.nl
 

Waarom heeft de gemeente een toestemmingsverklaring ondertekend?

Het college van de gemeente Nieuwegein heeft op 22 oktober 2019 het zogenoemde ‘model toestemming locatie-eigenaar’ voor de SDE+ subsidie* ondertekend. In dit standaard subsidieformulier verklaart de gemeente toestemming te geven aan subsidieaanvrager Warmtebron, voor het plaatsen en exploiteren van de productie-installatie op de betreffende locatie gedurende de looptijd van de subsidie. Deze verklaring was nodig voor de subsidieaanvraag. De Modeltoestemming geeft geen toestemming voor het eventueel verhuren van de grond en de voorwaarden daarvan. Er kunnen geen enkele rechten worden ontleend door Warmtebron aan de ondertekening. De Modeltoestemming is ondertekend omdat het college verder onderzoek wil naar de mogelijkheden van aardwarmte. Vanuit RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de aanvragen van de SDE+ subsidie beoordeelt) is ook aangegeven dat de Modeltoestemming niet door RVO of wie dan ook kan worden gezien als een overeenkomst.

  • De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie is een Ministeriële regeling om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren.

Volg ons ook op social media

          

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.