Schansen-Noord

Meedoen

 

 

 

 

Sinds mei 2018 werken bewoners van Schansen-Noord en de gemeente samen aan een plan om de openbare ruimte in de buurt te vernieuwen. Hieronder leest u meer over wat er is gedaan, wat dat heeft opgeleverd en hoe u kunt bijdragen aan het vervolg: een vernieuwingsplan voor uw buurt.

Verkenning van de buurt en het maken van een kansenkaart

In 2018 hebben de gemeente en zo’n 200 inwoners uit Schansen-Noord in beeld gebracht wat zij belangrijk vinden bij het vernieuwen van de openbare ruimte. U kunt dat via deze link bekijken. Al die ideeën en verbeterpunten  zijn verzameld en vervolgens verwerkt tot een kansenkaart voor de buurt.

De kansenkaart geeft aan waar de gemeente aandacht aan moet besteden bij het vernieuwen van de openbare ruimte. U kunt de kansenkaart downloaden en inzien. 

Een vernieuwingsplan voor de buurt

De volgende stap in het proces is het maken van een plan voor het vernieuwen van de openbare ruimte. Dat vernieuwingsplan is opgedeeld in een aantal onderdelen. Het eerste onderdeel dat de gemeente samen met de buurt maakt is het schetsontwerp.

Schetsontwerp

Met de kansenkaart werken we toe naar een schetsontwerp. Dat ontwerp schetst een duidelijk beeld van hoe de vernieuwing van de openbare ruimte er uit kan zien. Denk bijvoorbeeld aan verbeteringen en aanpassingen op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid, bestrating, verlichting, het groen en de locaties van speelplekken.

Bewoners denken mee

Binnen deze stap is het belangrijk dat bewoners uit de buurt meedenken in het ontwerp. Dat deden zij tijdens twee buurtevents op 12 januari en 11 april 2019. Alle ideeën en verbeterpunten zijn (indien mogelijk) verwerkt en het schetsontwerp is nu klaar. Bekijk het hier.

U kunt op deze interactieve kaart ook informatie lezen over 16 locaties in het plangebied. Klik in de kaart op het nummer van een locatie (1 t/m 16). Aan de linkerkant verschijnt een pop-up met een beschrijving van de plannen en voorbeeldfoto’s.

Vragen over het vernieuwingsplan?

Mocht u nog zaken willen aangeven over het schetsontwerp, dan is het belangrijk  dat voor 1 juni 2019 te doen. Daarvoor gaat u naar de Buurtkamer in La CaZa (Hoornseschans 101). Op onderstaande tijdstippen is er een medewerker van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

  • Elke maandagochtend van 09.00-12.00 uur

  • Elke woensdagmiddag van 12.00-15.30 uur

  • Donderdagavond 23 mei van 17.00 – 19.00 uur

  • Dinsdagavond 28 mei  van 17.00 – 19.00 uur

N.B. Tijdens vakantieperioden is de buurtkamer niet geopend.

Vervolgens bekijkt het ontwerpteam van de gemeente of uw opmerking wel of niet kan worden meegenomen in het voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp

Het tweede onderdeel van het vernieuwingsplan is het voorlopig ontwerp. De gemeente werkt het schetsontwerp vanaf mei 2019 verder uit in een voorlopig ontwerp. Dit is  naar verwachting in september 2019 klaar. Rond die tijd organiseert de gemeente een buurtbijeenkomst waarin zij dit voorlopig ontwerp presenteert.

Het is belangrijk dat inwoners ook aangeven wat zij van dit voorlopig ontwerp vinden. Eventueel kunnen we kleine aanpassingen meenemen in het definitieve ontwerp. Het ontwerpteam van de gemeente bepaalt of dat wel of niet kan. Daarna legt het college van B&W het definitieve ontwerp vast. Aanpassingen zijn dan niet meer mogelijk.