Winkelvisie

Inspraakreacties nieuwe winkelvisie verwerkt

anoniem December 21, 2016 1885 keer bekeken 0 comments

Hieronder leest u over reacties die ingediend zijn en tot aanpassingen geleid hebben en vindt u de aangepaste winkelvisie.

De gemeente heeft twaalf reacties ontvangen op de concept winkelvisie. Het college van B&W gaf de nieuwe winkelvisie begin november vrij voor inspraak. De reacties zijn verwerkt. De bewoners en ondernemers die een reactie ingediend hebben, hebben daar antwoord op ontvangen. Hieronder leest u over reacties die ingediend zijn en tot aanpassingen geleid hebben en vindt u de aangepaste winkelvisie. Op 11 januari is de vergadering waarin de gemeenteraad de definitieve winkelvisie bespreekt. De gemeenteraad stelt de nieuwe winkelvisie vast op 26 januari.

Standplaatsen


Diverse ondernemers vonden het standpunt over de afgelegen standplaatsen (vaste kramen/wagens) niet helemaal duidelijk. Het leek volgens ondernemers alsof hier extra mogelijkheden voor kwamen. Dit is nu als volgt toegelicht in de tekst: De solitaire locaties zijn de bestaande standplaatsmogelijkheden buiten de bestaande winkelcentra. Het gaat bijvoorbeeld om standplaatsen bij de begraafplaats of op de bedrijventerreinen. Dit beleid verandert niet. Voor wat betreft de standplaatsen in de winkelcentra blijft het standpunt dat het standplaatsenbeleid na vaststelling van de winkelvisie wordt aangepast. Uitgangspunt is een differentiatie naar één of twee plaatsen per winkelcentrum.

Warenmarkt

De Stichting markten Nieuwegein* attendeerde het college er op dat zij graag als gesprekspartner toegevoegd willen worden bij het standpunt over samenwerking tussen alle partijen per winkelcentrum. Dit is verwerkt in de winkelvisie.

Nettorama


Andere reacties gingen over de plaats van supermarkt Nettorama aan de Hildo Kropstraat. Een aantal ondernemers was het oneens met het standpunt dat de Nettorama onderdeel is van de bestaande structuur van buurt- en wijkwinkelcentra. Uitbreiding vinden zij ongewenst en vroegen het college zich hierover expliciet uit te spreken. In de winkelvisie is dit standpunt aangepast. De Nettorama aan de Hildo Kropstraat maakt geen deel van uit de bestaande stuctuur van buurt- en wijkwinkelcentra. Hierbij is sprake van een historisch ontstane afwijking op de structuur.

Vragen?


Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Eckhardt Regeer, per e-mail op e.regeer@nieuwegein.nl of telefonisch via (030) 607 14 34.

* De Stichting Markten Nieuwegein is opgericht door en bestaat uit marktkooplieden die zorgdragen voor het houden van de wekelijkse warenmarkten.

0  Comments

Cookie settings