Winkelvisie

Nieuwe winkelvisie vrij voor inspraak

anoniem November 01, 2016 1938 keer bekeken 5 comments

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe winkelvisie vrijgegeven voor inspraak. Bewoners en ondernemers hebben van 2 tot en met 16 november de gelegenheid om een laatste reactie te geven op het eindresultaat.

Samen met winkeliers, (supermarkt)ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren is de nieuwe winkelvisie tot stand gekomen. De winkelvisie laat zien wat de gezamenlijke visie is op Nieuwegeinse winkelcentra van de toekomst, de ambities en uitgangspunten voor beleid. De gemeente zet samen met de stad in op compacte en levendige winkelcentra, verruimde regelgeving, innovatie en samenwerking. Supermarkten krijgen de mogelijkheid om bij bestaande winkelcentra uit te breiden en te starten in een nieuwbouwwijk. De gemeente hanteert een toetsingskader voor toekomstige initiatieven. In december besluit het college over de winkelvisie, daarna stelt de gemeenteraad de definitieve winkelvisie vast.

 

 ‘Nieuwegeinse winkelcentra dragen bij aan levendigheid, sociale samenhang in de wijk en creëren werkgelegenheid. Voor bewoners is voldoende boodschappenaanbod om de hoek belangrijk. Ondernemers moeten kunnen ondernemen, vernieuwen en optimaal in  kunnen spelen op de wensen van de klant. Juist dat maken we met deze nieuwe winkelvisie mogelijk’, aldus wethouder Johan Gadella van Economische Zaken.

 

Compacte en levendige winkelcentra
Nieuwegein heeft een sterke  en evenwichtige winkelstructuur met buurt- en wijkwinkelcentra en hoofdwinkelcentrum Cityplaza. Tijdens de interactieve sessies met betrokkenen is gebleken dat een verruiming van het beleid naar winkels op elke hoek van de straat niet wenselijk is. Met een compact winkelcentrum kan de klant op één locatie terecht, is de kans op winkelleegstand kleiner en voorkom je extra verkeersbewegingen. Voor Cityplaza geldt dat de gemeente ervan afziet om extra ruimte voor winkels te creëren in Binnenstad West (het huidige parkeerterrein achter de bioscoop). Dit voorstel sluit ook aan bij de afspraak tussen het Rijk en de provincie over het zorgvuldig omgaan met nieuwbouwplannen voor het terugdringen van mogelijke overcapaciteit aan winkels.

 

Verruimde regelgeving

De supermarkten krijgen de ruimte om in of aan het bestaande winkelcentrum uit te breiden. De supermarkten zijn voor klanten vaak aanleiding om het winkelcentrum te bezoeken, andere winkeliers kunnen hier profijt van hebben. Een supermarkt is ook welkom in een nieuwe woonwijk, zoals Blokhoeve en Rijnhuizen. Op diverse locaties blijkt het moeilijker om de standplaatsen (vaste kramen/wagens) in het winkelcentrum in te passen. Het college stelt voor om het huidige standplaatsenbeleid aan te passen. In de toekomst kan er dan per winkelcentrum bekeken worden waar één of twee standplaatsen per winkelcentrum komen. En komt er meer ruimte voor een standplaats buiten het winkelcentrum. Daarnaast blijft de gemeente zich inspannen om regelgeving die nieuwe concepten zoals mengvormen van winkels met horeca belemmeren, te verruimen.

 

Innovatie

De gemeente Nieuwegein wil innovatie mogelijk maken en werkt voor toekomstige initiatieven met een toetsingskader. Nieuwe initiatieven verdienen een ‘ja, mits’- instelling. Het toetsingskader biedt handvatten om nog onbekende toekomstige initiatieven op de gewenste doelen te beoordelen. In gesprekken met de stad is naar voren gekomen dat bewoners en winkeliers meer belang hechten aan het levendige winkelcentrum dan het vergroten van mogelijkheden voor internetverkoop. Internetwinkels zijn welkom op bedrijventerreinen, mits de producten thuis bezorgd worden of in winkelcentra afgehaald en betaald worden. De gemeente roept (online) winkeliers op om de afhaalmogelijkheden in het winkelcentrum makkelijker te maken voor klanten.

 

Samenwerking

Winkeliers, bewoners, (supermarkt)ondernemers en vastgoedeigenaren willen per winkelcentrum gaan samenwerken. Voor diverse partijen laat de onlangs opgerichte stichting binnenstadsmanagement zien dat partijen een gedeelde verantwoordelijkheid per winkelcentrum hebben en elkaar ook direct zonder tussenkomst van de gemeente aanspreken. Na de vaststelling van de nieuwe winkelvisie faciliteert de gemeente de opbouw van het netwerk van betrokkenen per winkelcentrum.

Hier vindt u de concept winkelvisie en hoe u een reactie (ook wel zienswijze) kunt indienen.

5  Comments

That's a wise answer to a tricky quiosetn November 25, 2016

That's a wise answer to a tricky quiosetn

Your answer lifts the ineleligtnce of the debate. November 30, 2016

Your answer lifts the ineleligtnce of the debate. http://ykeaodaks.com [url=http://cobfqbvcxfy.com]cobfqbvcxfy[/url] [link=http://gpnrgpgbvn.com]gpnrgpgbvn[/link]

Your answer lifts the ineleligtnce of the debate. November 30, 2016

Your answer lifts the ineleligtnce of the debate. http://ykeaodaks.com [url=http://cobfqbvcxfy.com]cobfqbvcxfy[/url] [link=http://gpnrgpgbvn.com]gpnrgpgbvn[/link]

Your answer lifts the ineleligtnce of the debate. November 30, 2016

Your answer lifts the ineleligtnce of the debate. http://ykeaodaks.com [url=http://cobfqbvcxfy.com]cobfqbvcxfy[/url] [link=http://gpnrgpgbvn.com]gpnrgpgbvn[/link]

Gee whiz, and I thhougt this would be hard to find December 03, 2016

Gee whiz, and I thhougt this would be hard to find out. http://mvzthfxix.com [url=http://tfriyg.com]tfriyg[/url] [link=http://lwnvqj.com]lwnvqj[/link]

Cookie settings