Economische Visie

De wereld verandert, de dynamiek van economische, technologische en maatschappelijke veranderingen is groot. In de regio Utrecht is Nieuwegein onderdeel van de meest competitieve regio van Europa. Afgelopen jaar was de groei van werkgelegenheid in Nieuwegein +1,5%, waarmee Nieuwegein uitkomt op bijna 42.000 arbeidsplaatsen. De ontwikkelingen die op ons afkomen, vragen aandacht van ondernemers, partners (zoals onderwijs, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties) en de gemeente. Wat betekent bijvoorbeeld een flexibele arbeidsmarkt en de inzet van robots voor de werkgelegenheid? De nieuwe economische visie draagt bij aan het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid en het behouden van bestaande werkgelegenheid. Werk zorgt voor financiële zekerheid, leidt tot sociale contacten en versterkt de eigenwaarde van bewoners.

Ondernemers en partners uit de stad zoals onderwijs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties krijgen de mogelijkheid om mee te denken over een sterke economie van de toekomst

Lees op deze pagina meer over interactieve bijeenkomsten in de stad en het proces om te komen tot de nieuwe economische visie.

Nieuws